Karakteristikat

Menaxhimi i agjencisë

Aplikacioni ju lejon të gruponi përdoruesit në agjenci me adresë fizike ose në skuadra virtuale për të kryer lehtësisht shitjen e biletave.

Menaxhimi i autobusëve

Ju mund të krijoni autobusët tuaj duke vendosur targën, numrin e shasisë, numrin e vendeve dhe formën për secilin autobus.

Menaxhimi i shoferëve

Administratori mund të krijojë profilet e shoferëve duke përcaktuar kështu edhe datat edhe oraret për udhëtimet e radhës.

Menaxhimi i krediteve

Në mënyrë që agjencitë ose agjentët të kenë akses në shitje duhet të kenë kredite në gjendje të cilat dërgohen, kontrollohen dhe menaxhohen nga administratori.

Llojet e biletave

Administratori ka akses të konfigurojë llojet e biletave sic janë ato për bebe, fëmijë dhe të rritur.

Menaxhimi i linjave dhe udhëtimeve

Konfigurimi i të gjitha linjave dhe nënlinjave me çmimet përkatëse realizohet nga administratori i cili ka të drejtë të krijojë udhëtime për cdo linjë të konfiguruar.

Kupon

Platforma ju lejon të krijoni kupona për klientët tuaj me ulje në bazë të fushatave tuaja promocionale për klientët besnikë apo sezone festash.

Rezervimi dhe gjenerimi i biletave

Agjentët në bazë të gjendjes së krediteve kanë të drejtë të rezervojnë dhe gjenerojnë biletat nëpërmjet një forme të thjeshtëzuar rezervimi.

Mënyrat e pagesës

Klienti fundor mund të rezervojë dhe paguajë biletën nëpërmjet platformës duke përdorur një nga tre mënyrat e pagesës më poshtë:
Cash | Transfertë bankare | Pagesa Online: Paypal

Konfigurimet e sistemit

Administratori ka akses të përcaktojë/vendosë emrin, logon, zonën kohore, formatin e datës dhe orës, mënyrat e pagesës dhe konfigurime të tjera mbi udhëtimet.

Filtrim i avancuar

Të gjitha të dhënat e shfaqura në formë tabele japin akses filtrimi në bazë të fushave dhe kushteve të ndryshme.

Raporte

Raportet ditore, javore, mujore dhe vjetore është e mundur të gjenerohen online nëpërmjet platformës Nexbus.

GDPR

Platforma respekton dhe është komfort ndaj të gjitha rregullave të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar për komisionin, dhe rregullat e GDPR nga komuniteti europian.

Regjistrohu dhe përfito një muaj falas

Fillo të përdorësh Nexbus tani për të përmirësuar menaxhimin e agjencive, linjave të udhëtimit, stafit, shoferëve, klientëve dhe shitjeve online 24/7.