Rreth Nesh

Ne jemi Nexbus

Platforma software e cila përmirëson shërbimin e agjencive turistike dhe të transportit kombëtar dhe ndërkombëtar për të menaxhuar agjencitë, linjat e udhëtimit, personelit, shoferët, klientët dhe shitjet online 24/7. Në Nexbus ju mund të menaxhoni agjencinë tuaj nëpërmjet roleve të përdoruesit që janë: administrator, agjent dhe shofer. Sistemi mund të personalizohet nga administratorë sipas emrit të agjencisë, logos, zonës kohore dhe çdo karakteristikë që ka agjencia juaj. Kjo platformë ju lejon arkivimin e dokumentave, aksesin në të dhëna në kohë reale, menaxhimin e agjencisë duke përcaktuar linjat e udhëtimit në datat përkatëse bashkë me çmimet, menaxhimin e autobusëve, shoferëve dhe agjentëve. Agjentët kanë akses në shitjen e biletave në bazë të krediteve të lejuara dhe kontrolluara nga administratori. Raportet ditore, javore, mujore dhe vjetore është e mundur të gjenerohen online nëpërmjet platformës Nexbus. Menaxhimi i financave dhe pagesave online do të lehtësojnë punën tuaj dhe proçesin e blerjes tek klienti duke mos u mjaftuar me kaq por duke ofruar edhe kupona me ulje në bazë të fushatave tuaja promocionale për klientët besnikë apo sezone festash.

Contact us

Si funksionon Nexbus?

Admistratori

Menaxhon, kontrollon dhe suporton agjentet ne procesin e shitjes dhe menaxhimin e aseteve.

Agjentët

Jane pergjegjes per komunikimin me klientin, rezervimin dhe gjenerimin e biletave.

Shitjet