Gjithçka ju nevojitet për të përmirësuar agjencinë tuaj.

Platforma software e cila përmirëson shërbimin e agjencive turistike dhe të transportit kombëtar dhe ndërkombëtar për të menaxhuar agjencitë, linjat e udhëtimit, personelit, shoferët, klientët dhe shitjet online 24/7.

Menaxhimi i agjencisë

Aplikacioni ju lejon të gruponi përdoruesit në agjenci me adresë fizike ose në skuadra virtuale për të kryer lehtësisht shitjen e biletave.

Menaxhimi i autobusëve

Ju mund të krijoni autobusët tuaj duke vendosur targën, numrin e shasisë, numrin e vendeve dhe formën për secilin autobus.

Menaxhimi i shoferëve

Administratori mund të krijojë profilet e shoferëve duke përcaktuar kështu edhe datat edhe oraret për udhëtimet e radhës. Administratori i jep akses shoferit për tu njohur me udhëtimet e radhës.

Rezervimi dhe Gjenerimi i Biletave

Agjentët në bazë të gjendjes së krediteve kanë të drejtë të rezervojnë dhe gjenerojnë biletat nëpërmjet një forme të thjeshtëzuar rezervimi.

Pse Nexbus?

Menaxhimi i linjave dhe udhëtimeve

Konfigurimi i të gjitha linjave dhe nënlinjave me çmimet përkatëse realizohet nga administratori i cili ka të drejtë të krijojë udhëtime për cdo linjë të konfiguruar.

Rezervimi dhe gjenerimi i biletave

Agjentët në bazë të gjendjes së krediteve kanë të drejtë të rezervojnë dhe gjenerojnë biletat nëpërmjet një forme të thjeshtëzuar rezervimi.

Raporte

Raportet ditore, javore, mujore dhe vjetore është e mundur të gjenerohen online nëpërmjet platformës Nexbus.

Çmimi

Çmimi llogaritet në bazë të numrit të autobusave, agjencive, përdoruesit dhe hapësirës së nevojshme në cloud. Llogarisni çmimin më poshtë.

Sa Autobusë zotëroni?
3 100
Sa Agjenci/Skuadra zotëroni?
30 500
Sa Përdorues zotëroni?
100 2500
Sa GB hapësirë Cloud Storage dëshironi?
1 10

Çmimi Total

€/muaj

  • 3 Autobusë
  • 30 Agjenci/Skuadra
  • 100 Përdorues
  • 1 GB hapësirë Cloud Storage
* Çmimi nuk përfshin TVSH
Fillo Tani

Regjistrohu dhe përfito një muaj falas

Fillo të përdorësh Nexbus tani për të përmirësuar menaxhimin e agjencive, linjave të udhëtimit, stafit, shoferëve, klientëve dhe shitjeve online 24/7.